Artikel nr
216237
Produkt 22 Sexkantstång 11SMn30+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 43.3 SEK/kg
Vikt / Enhet 3.29 kg/m
Artikel nr
216243
Produkt 24 Sexkantstång 11SMn30+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 43.3 SEK/kg
Vikt / Enhet 3.92 kg/m
Artikel nr
216248
Produkt 27 Sexkantstång 11SMn30+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 43.3 SEK/kg
Vikt / Enhet 4.96 kg/m
Artikel nr
216219
Produkt 14 Sexkantstång 11SMnPb30+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 44.1 SEK/kg
Vikt / Enhet 1.33 kg/m
Artikel nr
216226
Produkt 17 Sexkantstång 11SMnPb30+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 44.1 SEK/kg
Vikt / Enhet 1.97 kg/m
Artikel nr
216231
Produkt 19 Sexkantstång 11SMnPb30+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 44.1 SEK/kg
Vikt / Enhet 2.45 kg/m
Artikel nr
216244
Produkt 24 Sexkantstång 11SMnPb30+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 44.1 SEK/kg
Vikt / Enhet 3.92 kg/m
Artikel nr
216249
Produkt 27 Sexkantstång 11SMnPb30+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 44.1 SEK/kg
Vikt / Enhet 4.96 kg/m
Artikel nr
216252
Produkt 28 Sexkantstång 11SMnPb30+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 44.1 SEK/kg
Vikt / Enhet 5.33 kg/m
Artikel nr
216214
Produkt 10 Sexkantstång 11SMnPb30+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 44.1 SEK/kg
Vikt / Enhet 0.68 kg/m
Artikel nr
216235
Produkt 21 Sexkantstång 11SMnPb30+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 44.1 SEK/kg
Vikt / Enhet 3 kg/m
Artikel nr
216238
Produkt 22 Sexkantstång 11SMnPb30+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 44.1 SEK/kg
Vikt / Enhet 3.29 kg/m
Artikel nr
216254
Produkt 30 Sexkantstång 11SMnPb30+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 44.1 SEK/kg
Vikt / Enhet 6.12 kg/m
Artikel nr
216257
Produkt 32 Sexkantstång 11SMnPb30+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 44.1 SEK/kg
Vikt / Enhet 6.96 kg/m
Artikel nr
216263
Produkt 36 Sexkantstång 11SMnPb30+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 44.1 SEK/kg
Vikt / Enhet 8.81 kg/m
Artikel nr
216281
Produkt 55 Sexkantstång 11SMnPb30+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 48 SEK/kg
Vikt / Enhet 20.57 kg/m
Artikel nr
216282
Produkt 6 Sexkantstång 11SMnPb30+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 53 SEK/kg
Vikt / Enhet 0.25 kg/m
Artikel nr
216239
Produkt 22 Sexkantstång 36SMnPb14+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 53.8 SEK/kg
Vikt / Enhet 3.29 kg/m
Artikel nr
216245
Produkt 24 Sexkantstång 36SMnPb14+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 53.8 SEK/kg
Vikt / Enhet 3.92 kg/m
Artikel nr
216293
Produkt 36 Sexkantstång 36SMnPb14+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 53.8 SEK/kg
Vikt / Enhet 8.81 kg/m
Artikel nr
216274
Produkt 46 Sexkantstång 36SMnPb14+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 54.6 SEK/kg
Vikt / Enhet 14.39 kg/m
Artikel nr
300468
Produkt 27 Sexkantstång 36SMnPb14+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 54.6 SEK/kg
Vikt / Enhet 4.96 kg/m
Artikel nr
216287
Produkt 70 Sexkantstång 11SMnPb30+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 42.4 SEK/kg
Vikt / Enhet 33.3 kg/m
Artikel nr
216225
Produkt 17 Sexkantstång 11SMn30+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 43.3 SEK/kg
Vikt / Enhet 1.97 kg/m
Artikel nr
216256
Produkt 32 Sexkantstång 11SMn30+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 43.3 SEK/kg
Vikt / Enhet 6.96 kg/m
Artikel nr
216215
Produkt 11 Sexkantstång 11SMnPb30+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 44.1 SEK/kg
Vikt / Enhet 0.82 kg/m
Artikel nr
216216
Produkt 12 Sexkantstång 11SMnPb30+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 44.1 SEK/kg
Vikt / Enhet 0.98 kg/m
Artikel nr
216217
Produkt 13 Sexkantstång 11SMnPb30+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 44.1 SEK/kg
Vikt / Enhet 1.15 kg/m
Artikel nr
216222
Produkt 15 Sexkantstång 11SMnPb30+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 44.1 SEK/kg
Vikt / Enhet 1.53 kg/m
Artikel nr
216224
Produkt 16 Sexkantstång 11SMnPb30+C kalldragen L=3m
Material Stål
Profil icon
Listpris 44.1 SEK/kg
Vikt / Enhet 1.74 kg/m